צור קשר שותפים אודות החברה פיתוח תוכנה\אתרים אירוח \ ניהול שרתים אירוח אתרים ראשי
כניסת לקוחות
(webspace.co.il , beatman.com דוגמא) : חיפוש שמות דומיין
+ עסקים עסקים + מתקדם מתקדם + סנטדרטי סנטדרטי תוכניות אחסון
₪ 399 ₪ 299 ₪ 199 ₪ 119 ₪ 79 ₪ 59 תשלום חודשי
$ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 עלות התקנה חד פעמית
650 MG 450 MG 300 MG 200 MG 150 MG 50 MG נפח אחסון לתוכנית
20 ג'יגה 15 ג'יגה 6 ג'יגה 4 ג'יגה 3 ג'יגה 2 ג'יגה רוחב פס\תעבורה
Win2003/IIS 6.0*
95.5% uptime זמינות האתר
* שרות תמיכה

+ עסקים עסקים + מתקדם מתקדם + סנטדרטי סנטדרטי FTP\שרותי דואר
50 20 15 10 5 3 מספר תיבות דואר
15 MG 15 MG 10 MG 10 MG 10 MG 10 MG נפח איחסון לתיבות הדואר
הפניות לתיבות דואר ללא הגבלה
גישת חשבון FTP
מנגנון Antivurus לסריקות דואר
שרותי IMAP \ POP3
מנגנון סריקת דואר SPAM

+ עסקים עסקים + מתקדם מתקדם + סנטדרטי סנטדרטי לוח בקרה
Control-Z לוח בקרה
רישום תעבורה
- - מערכת סטטיסטיקה

+ עסקים עסקים + מתקדם מתקדם + סנטדרטי סנטדרטי תמיכה וטכנולוגיה
- Microsoft Access
- - MY SQL
Microsoft FrontPage
Active Server Pages(VBscript,Jscript)
CDONTS,ASPMAIL: אובייקט דואר
SA-FileUp: אובייקט העלאת קבצים
- - PHP
- - PERL\CGI
MSXML 4
- - - רישום אובייקטים ובקרים

+ עסקים עסקים + מתקדם מתקדם + סנטדרטי סנטדרטי ASP.NET
- - ASP.NET
- - ADO.NET
- - ASP.NET Web Services
- - Visual Studio.NET Upload
XSL 2.1

+ עסקים עסקים + מתקדם מתקדם + סנטדרטי סנטדרטי שרות מסדי נתונים
50 MG אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי שטח איחסון MS SQL Server
5 אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי נתונים מסדי MS SQL Server

+ עסקים עסקים + מתקדם מתקדם + סנטדרטי סנטדרטי אבטחת מידע
CheckPoint Fire-Wall
אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי SSL

+ עסקים עסקים + מתקדם מתקדם + סנטדרטי סנטדרטי שירותי תמיכה
השירותים מסופקים במסגרת פעילות החברה

אירוח אתרים
Copyright © 1999 - 2005, All rights reserved, webspace.co.il בניית אתרים